rom galaxy i9300 4.3 full tiếng việt của hãng
vừa nạp xong quên ko chụp hinh
pass:120411
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]