T330NU unbrick cài tiếng việt ok
Nhận máy trong tình trạng treo logo
Lấy file ra tán sẵn tiện nạp tiếng việt cho khách lun ^^
File edit trên nền stock
Hard reset không mất tiếng việt


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]