nhờ mấy anh hướng dẫn em giải quyết con nost2 n7100 treo logo em nạp rom flul 1 rom cũng not ok ,mấy anh có rom full 5flie cho em xin em thank nhiều

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]