Máy Taiwan Mobile A6s thị trường Đài Loan , không có tiếng việt
Thêm tiếng việt trên Stock rom 422
Máy này file setting thêm tiếng việt bị lỗi
bạn nào không thờ gian sữa lỗi thì down file apk mình bên dưới tán vào là done
Nhét vào xong cài thêm Enable Language nữa nha các bác
check link down

VÀi ảnh em nó
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]