Như tiêu đề ạ. E đang rất cần file Pit i8160 hàng nội địa china, 4rum mình ai có file share giúp đỡ mình với nhé

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]