như tiêu đề thì e có con máy nokia 220 nó bị lỗi phần mềm cứ lên nguồn rồi tăt nhưng atf không chiến đươc giờ e tải phần mền best 1.83 crack , này mà không biết cài nhò mọi người giúp đõ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]