Tham gia hội SOL25 trên FB để được hỗ trợ nhé:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Hướng dẫn Root và cài Recovery cho Xperia ZL2 (SOL25)
Hướng dẫn Root và cài Recovery Cho Xperia ZL2 (SOL25)

I. Root Xperia ZL2

Bước 1 :
Tải[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] này về cài trên máy tính của bạn
Bước 2 : Tải...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Tham gia hội SOL25 trên FB để được hỗ trợ nhé:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Hướng dẫn Root và cài Recovery cho Xperia ZL2 (SOL25)
Hướng dẫn Root và cài Recovery Cho Xperia ZL2 (SOL25)

I. Root Xperia ZL2

Bước 1 :
Tải[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] này về cài trên máy tính của bạn
Bước 2 : Tải...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]