nhờ cái tool của a Kiệt bên Club, mần OK con Acer Liquid 2 V370 nay chia sẽ file cho ace cần msuc cho nhanh đở mất thời gian
không kịp chụp lại cái hình, ace thông cảm

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

pass: inbox

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]