Xperia Z Ultra SOL24 Unlock Sim + Rom C6833 4.4.4 nghe gọi OK

-Sony SOL24 convert C6833 rom 4.4.4, nghe gọi OK, Full Chức Năng
-Xperia Z Ultra SOL24 (SOL24 AU KDDI), mua code, unlock sim, mở mạng, tiếng việt, up rom 4.4.4 fix Full,
máy nhận đủ 32GB, nghe gọi chuẩn, cuộc gọi đi, cuộc gọi đến OK.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Sony SOL24 convert C6833 rom 4.4.4, nghe gọi OK


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Xperia Z Ultra SOL24 Unlock Sim + Rom C6833 4.4.4 nghe gọi OK

-Sony SOL24 convert C6833 rom 4.4.4, nghe gọi OK, Full Chức Năng
-Xperia Z Ultra SOL24 (SOL24 AU KDDI), mua code, unlock sim, mở mạng, tiếng việt, up rom 4.4.4 fix Full,
máy nhận đủ 32GB, nghe gọi chuẩn, cuộc gọi đi, cuộc gọi đến OK.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Sony SOL24 convert C6833 rom 4.4.4, nghe gọi OK


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]