như tiêu đề e cân file root e này ae có choe xin đao bản exe thì mở trên win 7 toàn văng ra ae có file choe xinvới ạ .e root bang file towel ko đc .thank all

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]