File backup imei dành cho e210l bị imei 0000000000000

Chú ý: a.e nào đang ở 4.3 về 4.0.4 trước nhé

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

pass giải nén: Thanks + maz điểm pass sẽ tự động vào inbox [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]