Mình đang gặp con 5s mạng ricket, mình check báo đả unlock, sao reto itunes mà vẩn không active được, trường hợp lạ quá các bác


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]