anh giúp mình trị con 3g bị rớt nước với,em tắm rửa sạch sẽ rồi nhưng lắp pin vào là nó tự lên nguồn luôn ,lấy main ra khỏi sườn cũng bị nữa ,kẹp nguồn thì bình thường .anh em chỉ hướng giải quyết cây này với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]