Như tiêu đề mình nhận được 1 em Lenovo P708 cắm sạc không báo gì, đo áp chân sạc có, áp chân pin có đủ áp mà không báo gì. AE ai qua bệnh này hoặc có sơ đồ em nó cho mình xin . Thank !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]