Cài tiếng việt Samsung S5 Active SC-02G 4.4.2 NL1 Ok
Edit trên nền Stock SC02GOMU1ANL1
Hard reset không mất tiếng việt
Build tar flash qua odin mất 5 phút 55 giây


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/URL][/IMG]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]