bà con ai gặp Viettel 6216 cho pin vào tự động lên nguồn.các phím khác ấn bình thường nhưng phím nguồn ko tác dụng (bị liệt).bà con ai có solution xin giúp.thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]