Full file Stock zin cứu máy Samsung Galaxy Mega 6.3 SGH-M819N 4.4.4, treo logo, lên chớp tắt
Nhận máy trong tình trạng treo logo lên chớp tắt
Lấy file táng 1 cái tỉnh queo ^^ lên 4.4.4 lun ^^


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]