om Stock Viettel V8404 link nhanh!
Rom Stock có Tiếng Việt ổn định cho ae cửa hàng. UP nhanh gọn lẹ mau lụm lúa.
Cách up:
File: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
1.Giải nén ra folder dload có sẵn trong file zip. chép folder đó vào thẻ nhớ( không đổi tên nhé)
2.Nhét vào máy nhấn đồng thời 2 nút volume + nguồn. Máy tự chạy rom. Done.Lấy lúa

Chức năng:
-volume lên + power ---> recovery
-volume xuống + power -------> treo logo=fastboot. type: fastboot -w sẽ bay hết những gì cần bay
Nợ hình vì khách đòi nhanh gọn