Nếu còn nhận adb thì còn dể
dùng lệnh wipe nó
nhưng không nhận adb thì rất khó.
hỏi a google thì a chỉ zậy nè
1. Download the "cleardata.zip"
2. Unzip to MicroSD card
3. insert SD to device
4. press power bottun to boot
5. choose clear user data by volume key and press power key to do the clear data.

nhưng cách trên sẽ không có tác dụng.
mất cã buổi sáng ngâm cứu e nó giờ làm full hướng dẩn chia sẽ lại cho a,e nào cần
a,e nào biết rồi thì bỏ qua nhé...
p/s : a,e nào gặp sẽ đỡ mất thơi gian hơn rất nhiều.
pass : iphonetiendat
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]