v8409 hard reset OK, V8409 mã bảo vệ OK

Nhấn âm lượng - và bấm mở nguồn -> xong bấm Clear MMC -> lượm lúa.

Vui là nhấn âm lượng + và bấm mở nguồn thấy Hard reset như samsung luôn, có dòng chọn Reset data luôn, nhấn chọn được luôn nhưng thấy toàn No .... no .... no .... mà không thấy chữ yes đâu, nhấn chọn từng cái no ... đều không được, giống như đánh đố nhau á hehe :45.jpg: