Nhận cái máy mất đèn mất hiện thị, k roi rớt, k vào nước

vẫn nghe gọi ok
đo đạc một hồi câu như hình done

bức ảnh nói lên tất cả, còn tại sao làm theo k đ thì ae coi lại đo đạc,độ chế
chân bỏ ,chân cần nhé

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]