Kèo này thì ae làm quá nhiều
em vùng sâu vùng xa, lâu lắm mới có 1 kèo unlock htc nhật
nên box chẳng sắm gì cả, đêm hôm ae ngủ cả, pm k đ ai mà nhờ, liều thì ăn nhiều
nhận k bung máy done
vừa làm vừa quay tay thần chưởng
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]