Hướng dẫn unlock bootloader zenfone 4 5 6


Tải bản Unlock Device Tool:

Zenfone 4: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Zenfone 5:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Zenfone 6:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
-Giải nén, cài đặt và khởi động app

-Đọc qua hoặc kéo điều khoản xuống cuối rồi tích Agree, làm 1 lần nữa và bấm vào hình cái khóa để bắt đầu unlock
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Rồi ta cick OKmáy sẽ khởi động lại, màn hình khởi động chuyển thành màu trắng. DROIDBOOT sẽ hiện $$$$$$$$$$$Unlock$$$$$$$$

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]