Như chúng ta biết. Zenfone có 2 chip sạc IC lớn & Nhỏ

ASUS Zenfone 4,6 sẽ chết mà không có IC sạc hoặc hỏng hoàn toàn

IC lớn là USB OTG khiển TUSB1211, 36 pin 6x6 BGA

IC nhỏ được sạc IC SUMMIT SM358s 30 pin 6x5 BGA

Nếu máy hỏng hoặc tháo IC ra máy sẽ ko hoạt động . vì nó cung cấp cho Power IC là VSYS 4volt từ đây, không phải từ pin .. Nên ace cứ hỏi máy chập nóng chẳng hạn,tháo ra máy mất nguồn

Có thể thử chiến như hình nếu ko có thay hoặc trả khách máy sống dễ hơn

Đây là bài sưu tầm và đã thử ok ,ace có giải pháp khác post thêm nhé

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]