nhận htc 816 mất loa đo mất tổng trở, ace nào gặp xing giúp hoăc có sơ đồ cho e xin ạ chuông bình thường
thank alll !!!!!