Chú ý
Kết quả 1 đến 8 của 8

Chủ đề: 1202 trắng màn hình

 1. #1 1202 trắng màn hình 
  Senior Member
  Ngày tham gia
  May 2011
  Bài viết
  1,279
  Thanks
  401
  Thanked 187 Times in 157 Posts
  các bác xem giúp e cái log 1202 với

  Getting MCU ID

  MCU ID: 0x2293
  FLASH ID0: 88280020 <=> ST -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
  FLASH ID1: 00010000 <=> Flash -> not used Addr1: 0x02000000 - 0x02FFFFFF, SectorSize1: 0
  First 16 bytes: AD 7E B6 1A 23 10 03 40 C6 05 E4 01 20 A2 65 14
  Checking RAM for ALGO...
  Algo is ready...
  Checking FAID calculation...
  P-key nokia module version 01.02
  Done!
  Phone Restarted...
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: NONE
  PPM Flash file: NONE
  CNT Flash file: NONE
  ADSP Flash file: NONE
  APE Variant file: NONE
  APE User Flash file: NONE
  Switching to serial...
  Powering the phone...
  Reading...
  MCU SW version: V 04.03
  29-06-09
  RH-112
  (c) Nokia
  HW version: 1003
  PCI version:
  UEM version: 1328
  UPP version: 8851
  RFIC version: 0700
  DSP version: ICPR81_09w22_U
  LCD version: UNKWN: IDs:
  00:ff:00
  PPM version: V 04.03
  29-06-09
  RH-112
  (c) Nokia
  MR
  ADSP SW version: V 04.03\n29-06-09\nRH-112\n(c) NMP\nmr
  Production serial number: DXP882354
  Product code: 0562324
  Module code: 0204036
  Basic production code: 0558505
  Flash code:
  Order number:
  Product specific data:
  Long production SN:
  ATO:
  Default SN type:
  IMEI plain: 359352030085643
  IMEI spare to net: 3A 95 53 02 03 80 65 04
  IMEI SV to net: 33 95 53 02 03 80 65 14 F9
  Master Code: 2024003675
  Phone type: RH-112, Software version: 04.03, Language Pack: MR
  User code: **anly l0

  Block 1:
  Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN
  Block 2:
  Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN
  Block 3:
  Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN
  Block 4:
  Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN
  Block 5:
  Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN
  Block 6:
  Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN
  Block 7:
  Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN

  Searching for saved ini...
  Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RH-112.ini
  Saved INI not found, loading INI list...
  Setting local mode...
  Reading product code...
  Product Code: 0562324
  Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\

  Searching for default location of ini...
  Checking path: \Products\RH-112\
  Searching for JAF saved location of ini...
  Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\
  No ini files found...
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: NONE
  PPM Flash file: NONE
  CNT Flash file: NONE
  ADSP Flash file: NONE
  APE Variant file: NONE
  APE User Flash file: NONE
  Done!
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: NONE
  PPM Flash file: NONE
  CNT Flash file: NONE
  ADSP Flash file: NONE
  APE Variant file: NONE
  APE User Flash file: NONE
  Phone Type:
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: D:\phan mem\NOKIA\dct4\1202 RH-112 v.3.10\rh-112\rh112_004.030
  PPM Flash file: NONE
  CNT Flash file: NONE
  ADSP Flash file: NONE
  APE Variant file: NONE
  APE User Flash file: NONE
  Phone Type:
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: D:\phan mem\NOKIA\dct4\1202 RH-112 v.3.10\rh-112\rh112_004.030
  PPM Flash file: D:\phan mem\NOKIA\dct4\1202 RH-112 v.3.10\rh-112\rh112_004.03mr
  CNT Flash file: NONE
  ADSP Flash file: NONE
  APE Variant file: NONE
  APE User Flash file: NONE
  Phone Type:
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: D:\phan mem\NOKIA\dct4\1202 RH-112 v.3.10\rh-112\rh112_004.030
  PPM Flash file: D:\phan mem\NOKIA\dct4\1202 RH-112 v.3.10\rh-112\rh112_004.03mr
  CNT Flash file: D:\phan mem\NOKIA\dct4\1202 RH-112 v.3.10\rh-112\rh1120_nai04.03mr
  ADSP Flash file: NONE
  APE Variant file: NONE
  APE User Flash file: NONE
  Backing up PM Field 208 as RPL...
  Setting local mode...
  Reading IMEI...
  Reading IMEI data...
  IMEI data corrupt...
  Failed to backup imei...
  MCU: D:\phan mem\NOKIA\dct4\1202 RH-112 v.3.10\rh-112\rh112_004.030
  Booting phone...
  MCU ID: 0x2293
  BOOT file: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u3_2nd.fia
  Loader version: 04.46.01 -> Revision: 0007
  Boot size is 0x09A8
  Boot is ready...
  FLASH ID0: 88280020 <=> ST -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
  FLASH ID1: 00010000 <=> Flash -> not used Addr1: 0x02000000 - 0x02FFFFFF, SectorSize1: 0
  First 16 bytes: AD 7E B6 1A 23 10 03 40 C6 05 E4 01 20 A2 65 14
  Flash ID is 0x28882000
  Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u3_st_i.fia
  Loader version: 04.46.01 -> Revision: 0007
  Loader size is 0x4B38; Loader chk: df
  Loader is ready...
  P-key nokia module version 01.02
  MSID: 84E586F1259A370AE8A2C48350
  MSID decoded: 3E4EBAE900B053DDA9000000
  FAID: A02CCBC1E424AD3E90715669
  Operation took 0 minutes 5 seconds...
  Erasing...
  Found 5 interval(s) to erase
  Erasing area: 01000000 - 0100FFFF...
  Erasing area: 01010000 - 013AFFFF...
  Erasing area: 013B0000 - 013EFFFF...
  Erasing area: 017C0000 - 017EFFFF...
  Erasing area: 01FC0000 - 01FEFFFF...
  Operation took 1 minutes 3 seconds...
  Writing...
  Perm. Data Restore OK
  Operation took 0 minutes 14 seconds...
  Restarting MCU...
  PPM: D:\phan mem\NOKIA\dct4\1202 RH-112 v.3.10\rh-112\rh112_004.03mr
  Booting phone...
  MCU ID: 0x2293
  BOOT file: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u3_2nd.fia
  Loader version: 04.46.01 -> Revision: 0007
  Boot size is 0x09A8
  Boot is ready...
  FLASH ID0: 88280020 <=> ST -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
  FLASH ID1: 00010000 <=> Flash -> not used Addr1: 0x02000000 - 0x02FFFFFF, SectorSize1: 0
  First 16 bytes: AD 7E B6 1A 23 10 03 40 C6 05 E4 01 20 A2 65 14
  Flash ID is 0x28882000
  Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u3_st_i.fia
  Loader version: 04.46.01 -> Revision: 0007
  Loader size is 0x4B38; Loader chk: df
  Loader is ready...
  P-key nokia module version 01.02
  MSID: 84C05710A30D72779DE826DDED
  MSID decoded: 3E4EBAE900B053DDA8000000
  FAID: 6B7AC6A45898606885BF333B
  Operation took 0 minutes 5 seconds...
  Erasing PPM...
  Found 2 interval(s) to erase
  Erasing area: 01240000 - 0124FFFF...
  Erasing area: 01250000 - 0137FFFF...
  Operation took 0 minutes 21 seconds...
  Writing...
  Perm. Data Restore OK
  Operation took 0 minutes 7 seconds...
  Restarting MCU...
  CNT: D:\phan mem\NOKIA\dct4\1202 RH-112 v.3.10\rh-112\rh1120_nai04.03mr
  Booting phone...
  MCU ID: 0x2293
  BOOT file: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u3_2nd.fia
  Loader version: 04.46.01 -> Revision: 0007
  Boot size is 0x09A8
  Boot is ready...
  FLASH ID0: 88280020 <=> ST -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
  FLASH ID1: 00010000 <=> Flash -> not used Addr1: 0x02000000 - 0x02FFFFFF, SectorSize1: 0
  First 16 bytes: AD 7E B6 1A 23 10 03 40 C6 05 E4 01 20 A2 65 14
  Flash ID is 0x28882000
  Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u3_st_i.fia
  Loader version: 04.46.01 -> Revision: 0007
  Loader size is 0x4B38; Loader chk: df
  Loader is ready...
  P-key nokia module version 01.02
  MSID: 84E586F1259A370AE8A2C48350
  MSID decoded: 3E4EBAE900B053DDA9000000
  FAID: A02CCBC1E424AD3E90715669
  Operation took 0 minutes 6 seconds...
  Erasing Content Pack...
  Found 1 interval(s) to erase
  Erasing area: 01380000 - 013AFFFF...
  Operation took 0 minutes 3 seconds...
  Writing...
  Perm. Data Restore OK
  Operation took 0 minutes 0 seconds...
  Restarting MCU...
  Operation took 0 minutes 0 seconds...
  Flashing Done!
  Operation took 2 minutes 11 seconds...

  After flash processing...
  Waiting for phone to boot...
  Reading...
  Phone type: RH-112, Software version: 04.03
  IMEI: 359352030085643
  Product Code: 0562324
  Resetting PPC...
  Setting FULL FACTORY......Setting test mode...
  Setting FULL FACTORY...
  Operation took 0 minutes 5 seconds...
  Done!
  Done!
  Done!
  chay xog ok nhưng vẫn trắng màn hình

  ---------- Post added at 10:34 AM ---------- Previous post was at 10:32 AM ----------

  đường mạch màn đo ok.câu dây chấn lcd số 2+8,thay màn zin ,lac ic nguồn not ok.còn pp nào nưa trươc khi nhấc ra thay ko a.cho e làm nốt đỡ hối hận


  Các chủ đề giống nhau cùng chuyên mục:

  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  Trả lời kèm trích dẫn  
   

 2. #2  
  Moderator Ninh6868's Avatar
  Ngày tham gia
  Dec 2010
  Bài viết
  3,478
  Thanks
  2,172
  Thanked 1,370 Times in 955 Posts
  Kiêm tra xem có đứt đg ko,thay màn =>CPU
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  Agribank 8508 205 080 605
  Đinh Văn Ninh:Tân ấp 1-Phúc Thuận- Phổ Yên-Thái Nguyên
  Trả lời kèm trích dẫn  
   

 3. Có 1 Thành Viên cảm ơn Ninh6868


 4. #3  
  Senior Member
  Ngày tham gia
  Oct 2010
  Bài viết
  397
  Thanks
  115
  Thanked 286 Times in 170 Posts
  anh thay màn hình mới,đo xem mạch có thông ko anh,tham khảo thêm hình này nha
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  0901.75.6262
  huyphuong_mobile09
  Trả lời kèm trích dẫn  
   

 5. Có 1 Thành Viên cảm ơn huyphuong_mobile09


 6. #4  
  Member
  Ngày tham gia
  Oct 2009
  Bài viết
  57
  Thanks
  1
  Thanked 12 Times in 11 Posts
  con này log bình thường mà .nếu trắng màn thì mất hiển thị lấy hình ảnh trên kiểm tra xem có đường nào bị đứt không.
  Trả lời kèm trích dẫn  
   

 7. Có 1 Thành Viên cảm ơn haohao


 8. #5  
  Senior Member
  Ngày tham gia
  May 2011
  Bài viết
  1,279
  Thanks
  401
  Thanked 187 Times in 157 Posts
  thank các bác .chắc pải làm u.tay nghề non kém .nên e ngại hỏi các bác cho e chút kinh nghiệm.hj.mạc bên ngoài e đo ngon hết ,màn đã tét thử 2 cái mới zin
  Trả lời kèm trích dẫn  
   

 9. #6  
  Senior Member
  Ngày tham gia
  May 2010
  Bài viết
  341
  Thanks
  69
  Thanked 130 Times in 60 Posts
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

  thào màn hình đo điện trở tiếp súc màn hình "trên bo " coi có thiếu chân nào ko nếu thiếu thì pít phải làm j rùi
  Trả lời kèm trích dẫn  
   

 10. #7  
  Senior Member
  Ngày tham gia
  Dec 2011
  Bài viết
  521
  Thanks
  146
  Thanked 130 Times in 108 Posts
  Trắng mh có giao đọng ko bạn,nếu có bạn tes kỷ lại mh đi,kt tiếp xúc mh trên main xem có đứt đường ko,câu cho em nó mấy sợi cu.chúc bạn thành công
  Vẽ người,vẽ mặt....khó vẽ xương - Biết người,biết mặt...khó biết lòng.
  Trả lời kèm trích dẫn  
   

 11. #8  
  Senior Member
  Ngày tham gia
  May 2011
  Bài viết
  1,279
  Thanks
  401
  Thanked 187 Times in 157 Posts
  Trích dẫn Gửi bởi DUC-hg77 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  Trắng mh có giao đọng ko bạn,nếu có bạn tes kỷ lại mh đi,kt tiếp xúc mh trên main xem có đứt đường ko,câu cho em nó mấy sợi cu.chúc bạn thành công
  ko bác ơi.trắng treo.ko nge gọi dc
  Trả lời kèm trích dẫn  
   

Thông tin về chủ đề này
Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

Nobody landed on this page from a search engine, yet!
Quyền viết bài
 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •