Em có cái wifi xài sim 3g bị quên mật khẩu, máy hiệu Tenda 3g185. Pác nào có chiêu giúp em với!