xin file tiếng việt alcatel P310x
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
a.e ai có file cho e xin vs!