ae nào cáo bản room này cho mình xin với.cảm ơn ae nhiều