[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][/IMG]
Nhờ các Anh giúp đỡ > Đã mang đi HT 2 lần về vẫn thế

---------- Post added at 04:21 PM ---------- Previous post was at 04:15 PM ----------

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
up

---------- Post added at 05:00 PM ---------- Previous post was at 04:21 PM ----------

Đã fix ok
GPGDragon_V3.13 load về rồi "chít chít" như Anh Zopo hướng dẫn đã xong
test máy Qmobile F53 format, readflash thành công. (lỗi ảnh nên ko up được)
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


Các chủ đề giống nhau cùng chuyên mục:

  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]