Mình mới làm cây 3gs fw 5.1.1 và đã hạ band thành công từ 06.15 xuống 05.13.04 ok sau khi test máy thấy sóng và GPS rất ok và đỡ hao pin lên pót bài úp redsn0w_win_0.9.14b1.zip chia sẻ cùng anh em anh em hãy cẩn thận check trước khi hạ band nhé không sẽ bị no all
link mediafire [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]