Tool này giúp đọc passcode cho những ai quên passcode hoặc vì 1 lý do nào đó.Đặc biệt là ko cần Restore lại nên sẽ ko mất các dữ liệu quan trọng trên máy.Mình vừa test trên ip4 thử đặt passcode và thành công

Tool gồm 3 chức năng chính:

- Đọc mã Passcode.Hỗ trợ:
iPhone 3Gs, iPhone 4, iPad 1, iPod Touch 3G, iPod touch 4G iOS 4.0 -> 5.0.1

- Reset "iPhone Disabled".Hỗ trợ:
iPhone 3G, iPhone 3Gs, iPhone 4, iPad 1, iPod Touch 2G, iPod Touch 3G, iPod Touch 4G iOS 3.x -> 5.0.1

- Fix lỗi treo táo sau khi cài đặt cydia tweak.Hỗ trợ:
iPhone 3G, iPhone 3Gs, iPhone 4, iPad 1, iPod Touch 2G, iPod Touch 3G, iPod Touch 4G iOS 3.x -> 5.0.1
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=wY7Sc7e0sGI&feature=player_embedded"]Tham khảo Video Clip hướng dẫn sử dụng dưới đây[/VIDEO]


Hàng Sưu Tầm AE nào test cho ý kiến nha.Hỗ trợ Win 7 & XP.Tham khảo thêm tại [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Load thêm cái này về Setup trước khi setup tool :[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]