Mình lập Topic này để hỗ trợ anh em mới vào nghề gặp khó khăn trong việc tháo lắp các dòng máy Iphone.

Dưới đây là tổng hợp video tháo lắp các dòng máy Iphone:

1. Iphone 2G
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


2. Iphone 3G & 3GS
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


3. Iphone 4
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


4. Iphone 4S
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]