bỏ sim vào sóng yêu lâu lâu mất sóng ,nóng máy , hao pin ae cứ làm như hình đã test [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]