Tầm giờ này mới có time post bài. Máy nhận của thợ khác trongt tình trạng mất ic nguồn và vài cuộn dây xung quanh. Tin tình báo cho biết em ý bị rớt nước. Ngồi dọn keo hàn lại tụ, trở, quận dây rồi đóng con nguồn xong thấy mệt chà bá, dòng đẹp không lên màn thấy bị teng mất FL13 câu tắt lại cái done. Lụm 300k. Mấy hôm sau mang đến báo loa rè nhỏ bỏ ra đóng lại con amply U702 (con này chỉ phụ trách loa ngoài nhé bà con) xong mấy hôm lại mang ra kêu nóng máy mất cảm biến. Mình bỏ ra đo rà, gạt peo con tụ C122 và con U11 ra hết chập, cảm biến chưa được thay U11 mới rồi câu tắt FL5 và FL6 ok nuôn. Hy vọng k phải đào cái main đó nữa. Nát chà bá

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]Nguồn : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]