Tool fix lỗi [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] lần này mình gửi tới các bạn vẫn là của nhà cung cấp GPPTLE nhưng đã được update và hỗ trợ trên 2 phiên bản mới nhất hiện nay là iOS 9.1 và iOS 9.2 final.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Các phần mềm yêu cầu trên thiết bị Windows của các bạn
iTunes 12.0.1 trở xuống:
iTunes 12.0.1 cho 64 bit link Fshare: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Tool fix lỗi GPPTLE iOS 9.1 – 9.2:
Link tool: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Tool Wimax v008 cho [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]].4.1:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Các thiết bị hỗ trợ:
Softbank: 5, 5s, 6
AU: 5, 5s
Docomo: 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus
T-Mobile: 5s, 6, 6 Plus
AT&T: 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus
( Có thể support nhiều hơn nữa hiện tại mình chỉ test được một số nhà mạng )
Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn fix lỗi bằng tool GPPLTE trên Windows
Bước 1: Các bạn kết nối thiết bị với máy tính và mở tool lên
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Bước 2: Các bạn click vào nút ở giữa phía dưới và giữ nguyên không được tháo cáp vì hệ thống đang tiến hành sửa file trên thiết bị của các bạn
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Nếu hệ thống báo lỗi thì tắt mắt khởi động lại và mở lại tool một lần nữa
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Nếu trên màn hình hiện bảng thông báo chữ Trung Quốc thì tức là đã thành công lúc này các bạn truy cập vào điện thoại vào Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu
Nếu nhà cung cấp chuyển về nhà mạng về tiếng Trung Quốc thì thiết bị của các bạn đã được fix lỗi thành công
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Các bạn có thể tắt máy khởi động lại sau khi thành công và các lỗi iMess, Facetime, Mynumber đã được fix thành công
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]].
LƯU Ý : Hiện tại tool fix lỗi GPPLTE iOS 9.1 – 9.2 chỉ mới fix được 3 lỗi cơ bản quan trọng là iMess, Facetime và Mynumber và lỗi *101# và danh bạ hiện tại vẫn chưa thể khắc phục
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Đối với lỗi danh bạ trên iPhone lock các bạn có thể download phần mềm Edit Frefix number tại Appstore và thay đổi toàn bộ danh bạ sang đầu số +84 nhanh nhất! st