như tít minh nhận thay màn còn ip6 ..thay xong giờ máy ko có sóng..kiêm tra máy bị mất nhà cung cấp..đã restore . ai gặp qua bênh này chỉ e phát ..thanks mọi người