tình hình là em nó chạm nóng q1403 tháo ra hết chạm nhưng ko lên nguồn . đo thấy chạm đường pp_vcc_main em đã tháo hết tụ C + L trên đường này vẫn ko hết chạm . pro nào từng gặp qua chỉ bảo em với ạ