Xin Chào các bạn . mình có đọc qua một số bài viết thấy các bạn hay gặp bệnh iphone 5 chạm nóng . Đại loại là nếu chúng ta để main không mà kẹp nguồn thì không sao cả . nhưng nếu gắn màn hình vô thì mở nguồn không lên hoặc lên mà nóng máy .
nếu các bạn gặp trường hợp đó thì các bạn hay lấy đồng hồ chỉnh than đo chạm . kiểm tra con c353 350 351 .nếu chạm thì các bạn gở ra là Done nhé .​


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
nguồn MTmobile vf