Hiện tại Apple tích hợp id chip vân tay vào A8 đồng thời phân bố kích hoạt hoàn toàn hệ thống trên nền os 8.1 , khi RT nếu nút vân tay ko trùng với main đến đoạn cuối (đoạn baseband ) sẽ lỗi số 53 trên itunes

Khuyến cáo anh em nên cẩn thận tháo máy tránh trường hợp hư nút home or vân tay là ôm hận luôn , hiện tại chưa có giải pháp ( khi có sẽ update )

Lỗi 56 : chạy hết cây đến cuối gặp lỗi số 56 trên itunes
Giải pháp đục HDD lên làm chân đóng lại , mình đã làm 1 cây nhưng thật tế vẫn chưa biết nguyên do và lý do gì dẫn đến lỗi này . ip6 mới ra tìm tòi lỗi chưa hết , khi có giải pháp sure sẽ giúp ACE có những kinh nghiệm thật tốt ..

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Copy by nick Ken_ĐuXem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]