Sưu tầm :
P/S : Giải pháp này có thể bị Apple Fix bug active bất cứ khi nào [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Hướng Dẫn Gỡ Icloud cho IPAD 2, ipad 3, ipad 4, ipad mini 3G và Ipad Wifi

Nguyên văn by Thịt Chó Kenix


* Đối với máy 3g :
- Nguyên tắc phải convert về wifi sau đó active với chính seri của chính nó ( có thể ít hôm apple sẽ chặn cái này )

Ipad 2 :

Remove R1205 sau đó máy dính DFU check với itunes nhận là ipad là ok, sau đó chọn file wifi chạy xong sẽ active ok

Ipad mini / 3 / 4 :

Remove R1204 sau đó máy dính DFU check với itunes nhận là ipad là ok, sau đó chọn file wifi chạy xong sẽ active ok

* Đối với máy wifi:

- Đục ổ cứng ra và đổi seri thành 1 thiết bị bất kì nào đó đều active ok, kể cả seri của iphone nhưng nên đổi theo đúng model.
Vài hình ảnh cho dễ thấy :

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]