iphone 5 mất camera trước do mất áp (2v8)

nhận cây iphone 5 rớt nước bị mất áp 2v8 cấp cho camera,kiểm tra thì ra kết quả như hình ,anh em nào gặp cứ kiểm tra như hình rồi hãy tính tiếp,chúc ae gặt được nhiều lúa


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]