hướng dẫn cơ bản sử dụng tool hackactive này.

Link MF : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
1.Khởi động tool

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

2. Sau đó ta chọn iPhone 4 Hackative Tool

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

3. Click Run SSH_RD Tool

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

4. Đưa iphone về chế độ DFU ( Lưu Ý : Đưa về dfu thủ công, ko dùng các soft ireb, rednsn0w,...)
- Lúc này tool sẽ tự động download SSH Ramdisk maker từ server vào máy tính và loading vào iPhone.
- Khi SSH Ramdisk thành công, ta sẽ được thông báo như hình bên dưới

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

5. Tiếp tục click vào tap 2. Run SSH connect
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

- Tại cửa sổ cmd, ta gõ lệnh mount.sh tại dòng -sh-4.0#
cụ thể: -sh-4.0#mount.sh => enter

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

6. Ckick Run Hackactive Tool.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Tại dòng cuối ta bấm chữ Y
Máy sẽ reboot lại và về chế dộ recovery.
Ta click và tap 4. Exit recovery mode => hoàng tất, máy bạn đã được hackactive.
và kết quả là [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Tool này là free nên chỉ có thể hackactive thôi nhé anh em [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]