Vietfones Tool v2.0 update ngày 15/07/2013. Được add thêm music, setup vào ổ D, có icon ngoài destop và một số khác.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Cài NET.framework 3.5 hoặc 4.0 nhé !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


P/s: Để khích lệ tinh thần nhiệt huyết vì cộng đồng cho froum chúng ta, ae LIKE cái coi. Thanks./.nguồn : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]!