bệnh này thì quá quen thuộc với ae , đa phần máy đóng cặp dính do con r58 và r13 , nay gặp con bị vậy mà chân con r13 trên main ko bám thiếc , khò mãi con r13 mà ko dính , chơi như hình chắc ăn , đỡ khò nhiều

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]