nhận con iphone4 ,bật nguồn đèn sáng 1 cái rồi tắt luôn,máy vẩn hoạt động bình thường,bấm cả nút home và nguồn thì máy chớp sáng liên tục

Đo dòng máy không chạm,thay cuộn dây,thay ic đèn,nối tắt f13,f14 không hết,ttiến hành đo lại thấy chạm max c291_pmu ,gở bỏ em nó .lụm lúa ,chút kinh nghiệm anh em biết đừng chém nha

hình không có nên tự dò sơ ma nha mấy cụ