Hôm vừa rồi tình cờ gặp con iphone 5 lỗi ngày giờ mò mãi mới phát hiên là do con u23 gây ra .lên đây chia sẻ cho các bạn gặp bệnh như vậy chỉ cần thay con u23 hoặc kiểm tra lại áp cấp cho nó nhé.lần đầu chia sẻ lên k biêt viết thế nao cho dễ hiên mong các bạn thông cảm


nguồn : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]