Kinh nghiệm nhỏ anh em biết thì đừng chém nhé
- Anh chị em hay tận dụng lại 2 miếng kiếng zin để sàng qua vỏ mới khi thay vỏ

Ưu điểm:
- kiếng zin khít đẹp hơn kiếng bán kèm theo vỏ mới
- Không bị sáng kiếng khi chụp đèn flash hoặc sử dụng đèn flash

Cách:

- Dùng máy khò nhiệt hay máy sấy khò nóng mặt kiếng trong lẫn ngoài cho nóng ( nhiệt độ em thường khò là có thể gay bỏng tay )
- Dùng nhíp đẩy ra từ phía trong vỏ là sẽ ra nhẹ nhàng, việc còn lại là chỉ vệ sinh sạch keo AB cũ lại dán vào vỏ mới là như zin
- Kiếng lô hay bị tróc sơn khi anh em lỡ tay chọt nhíp vào mặt sơn gây hở sáng

Hình này là em thay một máy bị nứt kiếng, không tháo ra mà chọt vỡ rồi khó nóng lấy ra là ok
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Hoàn thiện
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Kiếng lô

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Nguồn : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]