by Đôn Mobile

làm nhiều cây ok chia sẻ cho ae làm trước khi đục đến ic wifi : tình trạng wifi N/A - vẫn còn địa chỉ bluetooth câu tắt con tụ và thay con rệp => có địa chỉ wifi - sóng full ( đặc trị máy rớt nước mất wifi )

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]