ip4 restore loi 2


chỉ là 1 bệnh trăm ngàn bệnh .chia sẻ cho ae chưa biết ae biết rùi chém nhẹ tay không em chạy mất dép ,thank all . ip4 ios 7 restore gần cuối loi 2 ,đã làm mọi cách đổi máy tính ,remove itunes cài lại all không ok ,thấy trên goole có chia sẻ nhấc cặp đóng lại ,tiến hành ngay và đã thành công ,chúc ae 1 ngày gặt nhiều lúa

Tóm lại lỗi do hở cặp BB